Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Menu

點指兵兵

點指兵兵(第五十三集)

arsenal 節目:點指兵兵(第五十集)
日期:2016 年 02 月 03 日 (星期三)
主持:EV、Peter爸爸、粉果、阿進、暴走尚蔚、壞人
全一節:羊年最後一集:那些年走甩的「小羊」在那裡?
後備連結

點指兵兵 Facebook Group

足球戰術區 Facebook Group

 

點指兵兵(第五十一集)

arsenal 節目:點指兵兵(第五十一集)
日期:2015 年 12 月 10 日 (星期四)
主持:EV、Peter爸爸、粉果、阿進
第一節:數據朗讀:為甸恩平反!最剋阿仙奴既唔係佢?!
後備連結
第二節:正正經經笑到甩肺亂咁黎講不如多講人少就講榜首唔到絕對爆笑 We Are Arsenal 頻道 後備連結

參考書藉: 

1) 教授足球 以治學態度睇波 (2005),Cup, 馬嶽 ISBN, 9789889840976

公共圖書館:索書號528.95107 7122

點指兵兵 Facebook Group

足球戰術區 Facebook Group

 

點指兵兵(第五十集)

arsenal 節目:點指兵兵(第五十集)
日期:2015 年 11 月 26 日 (星期四)
主持:EV、Peter爸爸、粉果、阿進、Ryan
第一節:廠務雜碎:連「草」都講埋? / 有錢「法叔」,等埋!/ 張伯斯與「Mars」?
後備連結
第二節:賽事回顧:聯賽杯「死因」/ 欣賞史雲斯 / 倫敦打比 / 碧咸慈善賽 後備連結

點指兵兵 Facebook Group

足球戰術區 Facebook Group

 

More Articles...

[會員服務協議] [私隱條款] [免責聲明、豁免條款]

會員登入(Ragazine)

Go to top