Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Menu

點指兵兵(第八十八集)

arsenal 節目:點指兵兵四(第八十八集)
日期:2017 年 07 月 30 日(星期日)
主持:EV、史主持、阿進、壞人

全一節:「點指」睇足球?! 鳴辯盃中學生辯論賽 第二輪第二回合初賽  後連連結

【關於「鳴辯杯節目」內容澄清】

***** 鳴辯杯主辦單位是給「六」日時間準備的。節目中誤報為「兩」日,為此內容及主辦單位帶來不必要的麻煩感到抱歉。特此澄清 *****

球場二三事專頁

點指兵兵 Facebook Group

足球頻道Facebook Group

Raga打賞錢(PayPal)

(Ragazine New Media Company Limited) 匯豐銀行(652-593039-838)


[會員服務協議] [私隱條款] [免責聲明、豁免條款]

會員登入(Ragazine)

Go to top