Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Menu

89屆奧斯卡頒獎禮特備

 

special20170224 

89屆奧斯卡頒獎禮特備
日期:2017 年 02 月 24 日(星期五)
主持:傑斯,小貝,Cheaplad,家健,Alice,Hong
嘉賓主持:阿軒

第一節:   最佳影片逐個捉 / La La Land各獎項大熱   後備連結


第二節:   最佳導演 / 最佳男女主角   後備連結

第三節:   最佳男女配角 / 外語片 / 動畫 / 略談技術獎項 後備連結

Raga電影院 


[會員服務協議] [私隱條款] [免責聲明、豁免條款]

會員登入(Ragazine)

Go to top