Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Menu

專題節目:地產之城(中)- 消失的密室

house 專題節目:地產之城(中)- 消失的密室
日期:2012 年 12 月 23 日(星期三)
主持:Calvin,夏薩特

嘉賓:何故(土木爆石工程專家) 

全一節:尋找密室,僭建界定,改變土地用途,屋宇署與入則

尋找消失的密室製作特輯

尋找消失的密室圖片

[會員服務協議] [私隱條款] [免責聲明、豁免條款]

會員登入(Ragazine)

Go to top