Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Menu

後香港小店員網上日記

後香港小店員網上日記 (第二季.第十三集)

shop20160819 節目:後香港小店員網上日記(第二季.第十三集)
日期:2016 年 08 月 19 日(星期五)

主持:Alice,Hong

嘉賓:背包客阿芬
第一節: 真·實現夢想:兩年遊走35國,實現夢想首先要有...一年家用!   後備連結

第二節: 營友生活,賣字畫,邊度最危險?   後備連結


後香港小店員網上日記 (第二季.第十二集)

shop20160802 節目:後香港小店員網上日記(第二季.第十二集)
日期:2016 年 08 月 02 日(星期二)

主持:Alice,Hong

嘉賓:Janet,Shirly﹐7.5
第一節:夢想&初戀 (上)
後備連結
第二節:夢想&初戀 (下)
後備連結

後香港小店員網上日記 (第二季.第十一集)

shop20160716 節目:後香港小店員網上日記(第二季.第十一集)
日期:2016 年 07 月 16 日(星期六)

主持:Alice,Hong

嘉賓:Shirly﹐7.5
第一節:十年﹐私怨
後備連結
第二節:正直﹐告解室
後備連結

後香港小店員網上日記 (第二季.第十集)

shop20160702 節目:後香港小店員網上日記(第二季.第十集)
日期:2016 年 07 月 02 日(星期六)

主持:Alice,Hong

嘉賓:Kenneth﹐Shirly﹐7.5﹐ 薯仔
第一節:酒店炒散王
後備連結
第二節:貼士攻略
後備連結

後香港小店員網上日記 (第二季.第九集)

shop20160619 節目:後香港小店員網上日記(第二季.第九集)
日期:2016 年 06 月 18 日(星期六)

主持:高質Alice,Hong

嘉賓:Jonathan, Shirly, 菴列7.5﹐ 薯仔(亂入)
第一節:賣袋不如賣身? 獵頭都係Sales。
後備連結
第二節:$$﹐ 花瓶﹐ 外貌真係好重要?
後備連結

More Articles...

[會員服務協議] [私隱條款] [免責聲明、豁免條款]

會員登入(Ragazine)

Go to top