car20190905

節目:農曆七月特備 --「靈」車極速 第二季 ( 第三集)

日期:2019 年 09 月 05 日

主題:自殺?解脫?

諗唔通就想自殺真係可以解決所有問題咩?可能死咗煩過未死㗎⋯今集教育意義多過恐怖!

主持:Alvin 、EV

嘉賓:傑師傅、呀太

第一節:自殺死咗之後要點樣罰,罰幾耐!


按這主下載   按後備下載 

第二節:著紅衫自殺變鬼後真係會「猛」啲定係自欺欺人呢?


按這主下載   按後備下載 

會員下載, 立即成為會員 

登入/登出